Go to top
Privacy Statement
Privacy Statement Larkinfolab
Dutch

Privacy Statement

Privacy-beleid LARKinfolab – versie van: februari 2022 

Algemeen 

LARKinfolab verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Voor uw bezoek aan onze website hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen.  

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld/ontvangen. 

Soorten verzamelde en gebruikte data 

Wij verzamelen de volgende data: 

  • persoonlijke data die u aan ons verzonden heeft via e-mail of via een contactformulier op onze internetsite, zoals voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie of overeenkomst; 
  • informatie over uzelf die u ons verstrekt bij het reageren op een vacature die al dan niet op de website van LARKinfolab is geplaatst; en/of 
  • informatie over uw bezoekgedrag op onze website. 

Verwerking van uw persoonsgegevens 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw aanvraag gedaan via onze website betreffende onze diensten en/of producten te verwerken; met u als relatie te communiceren, de met u gesloten overeenkomst na te komen en/of uw sollicitatie of andere reactie af te wikkelen; en/of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag en/of e-mail. Hierbij houden wij rekening met onze wettelijke verplichtingen.  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Wij verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens enkel met anderen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit delen van uw gegevens noodzakelijk is, verstrekken wij uw gegevens alleen aan derden na uw uitdrukkelijke toestemming of wens 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@larkinfolab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer afdekken. LARKinfolab zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier werkweken op uw verzoek reageren. 

Cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Deze zogenoemde “cookies” maken de website van LARKinfolab efficiënter, door informatie over uw bezoek op te slaan. Dit zorgt ervoor dat wanneer u in de toekomst de website bezoekt, de website beter en vooral sneller functioneert. Cookies kunnen een internetgebruiker niet persoonlijk identificeren, maar de computer (door middel van een IP-adres) van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u de instellingen van uw browser zodanig aanpassen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Dit kan als volgt: open de instellingen van uw browser en selecteer het gedeelte waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden beschreven. Hier kunt u uw voorkeuren voor cookies aanpassen.   

Als u bij voorkeur cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de website van LARKinfolab. 

Beveiliging
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, blijven veilig en vertrouwelijk. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. LARKinfolab neemt dan ook passende maatregelen om bovenvermelde situaties tegen te gaan. We kunnen echter niet elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens met kwade opzet door anderen uitsluiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon bij LARKinfolab of via  info@larkinfolab.nl.   

Google Analytics
We kunnen de webpagina’s die u bezoekt binnen onze website volgen via Google Analytics. We verzamelen samengevoegde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert. Wij doen dit slechts ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en IP-adressen geregistreerd worden.  

Het privacybeleid van Google is in te zien op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Websites van derden
Ons privacy-beleid is alleen van toepassing op de website van LARKinfolab. Onze website bevat links naar andere websites van onze klanten, partners, YouTube-video’s of derden. Wanneer u links naar websites van derden gebruikt, dient u derhalve ook hun privacy-beleid te raadplegen indien u volledig op de hoogte wilt zijn van het aldaar geldende privacy-beleid. 

Links naar het privacy-beleid van onze partners: 

Updates
LARKinfolab kan dit privacy-beleid bijwerken door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u daarom regelmatig onze website. 

– – – – – – – 

English

Privacy Statement

English version of the Privacy Statement is coming soon.